Shop Mobile More Submit  Join Login
Men by sanguinans Men by sanguinans
Vigelandsparken...again!

I really love walking around there taking pictures.
:iconwindsfantasy:
Windsfantasy Featured By Owner Oct 26, 2007  Hobbyist Photographer
Herlig komposisjon!!!
Reply
:iconsanguinans:
sanguinans Featured By Owner Oct 26, 2007
Takk, prøvde så mange vinkler som mulig, noen ble bra andre ikke fullt så mye. Denne hører til en av de først nevnte, men det er aldri godt å si hva som vil funke.
Reply
:iconwindsfantasy:
Windsfantasy Featured By Owner Oct 26, 2007  Hobbyist Photographer
Bare hyggelig...

Ikke alltid like enkelt det nei...
Reply
Add a Comment: